Vijećnik Mehmedinović: Inicijative i pitanja na osmoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

Na osmoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla koja je održana u utorak 31.augusta gradski vijećnik PDA i predsjednik Gradskog odbora PDA Tuzla Senad Mehmedinović podnio je tri vijećničke inicijative i tri vijećnička pitanja.

 

Prva inicijativa se odnosi na uspostavu šaltera i taktilne linije vođenja za osobe sa invaliditetom u  Centru za pružanje usluga građana.

  • S ciljem jačanja inkluzivnih lokalnih zajednica neophodno je stvaranje uslova za uključivanje osoba sa različitom vrstom i stepenom invalidnosti u aktivnosti svakodnevnog života, a osnovni preduslov je uklanjanje arhitektonskih barijera. Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH, ima specifičan cilj, a to je da se unaprijedi pristupačno okruženje za osobe sa invaliditetom kroz uklanjanje arhitektonskih i informacijsko-komunikacijskih barijera. Prva od aktivnosti navedenog specifičnog cilja je uklanjanje prepreka na javnim površinama i objektima. S tim u vezi, imajući u vidu  da u Centar za pružanje usluga građanima Grada Tuzla  dolaze i osobe sa različitom vrstom i stepenom invalidnosti, podnosim inicijativu da jedan šalter bude prilagođen za navedenu populaciju, te da od ulaznih vrata do šaltera  bude postavljena taktilna linija vođenja – naglasio je Mehmedinović.

 

Druga inicijativa je za prilagođavanje web stranica Grada Tuzla, javnih preduzeća i ustanova osobama sa invaliditetom. Bosna i Hercegovina je 2009. godine potpisala, a 2010. ratificirala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Evropska unija je usvojila značajan broj direktiva kojima se uređuju pojedina pitanja od interesa za osobe sa invaliditetom, a jedna od njih je Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskog parlamenta i vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Cilj Direktive je osigurati da internetske stranice i mobilne aplikacije tijela javnog sektora postanu pristupačnije na temelju zajedničkih zahtjeva pristupačnosti.

Obzirom da WEB stranice Grada Tuzle, javnih preduzeća i ustanova nisu ili su djelimično prilagođene, Mehmedinović podnosi inicijativu da se uradi prilagođenost stranica osobama sa invaliditetom. Preporučuje da se prilikom prilagođavanja stranica konsultuje sa stručnjacima koji se bave proučavanjem, edukacijom i rehabilitacijom populacije osoba s invaliditetom.

 

 

 

Treća inicijativa tretira donošenje izmjena i dopuna važećeg Pravilnika o kućnom redu JKP „Panonica“ i usklađivanje važećih Pravila o opremi za kupanje u Panonskim jezerima sa predloženim izmjenama i dopunama važećeg Pravilnika o kućnom redu JKP „Panonica“.

Odredbama naprijed navedenih Pravilnika o kućnom redu, odnosno Pravila o opremi za kupanje na Panonskim jezerima, propisana je zabrana kupanja u odjeći i obući, a dozvoljeno je kupanje u odjeći koja između ostalog podrazumijeva da muško plivačko odijelo ne smije ići ispod koljena odnosno da žensko plivačko odijelo ne smije pokrivati vrat ili prelaziti preko ramena, kao ni ispod koljena.

 

Naprijed navedenim opisom odjeće za kupanje, pokrivenim ženama muslimanske vjeroispovjesti, zabranjuje se korištenje i nošnja kupaćeg kostima, u modernom društvu poznatog kao burkini, koji je kao takav, prvenstveno na europskim, a potom i na svjetskim plažama i drugim kupalištima, u potpunosti prihvaćen i u okviru zakona i drugih propisa, dozvoljen za korištenje.

  • Kako se naprijed navedenim Pravilnikom o kućnom redu, odnosno Pravilima o opremi za kupanje u Panonskim jezerima vrši diskriminacija pokrivenih žena muslimanske vjeroispovjesti, tako što što se zabranjuje korištenje i nošenje kupaćeg kostima- burkinija, kao sastavnog dijela prava na slobodu vjeroispovjesti, zagarantovanog Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,  predlažem hitnu izmjenu i dopunu naprijed navedenih Pravilnika. Ova inicijativa je u skladu sa inicijativom neformalne grupe građanki okupljenih u pokretu „Ženski marš“ – kazao je Mehmedinović.

 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA

 

  • Mehmedinovića zanima koliko je Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica od početka godine realizovala vijećničkih inicijativa

 

  • Stručnoj službi za poslove gradonačelnika i Strućnoj službi Vijeća upućeno je pitanje: Da li je u narednom peridu planirano objavljivanje vijećničkih inicijativa i pitanja, kao i odgovora Službi na web stranici Grada Tuzle?

 

  • Pitanje Službama Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova: Koliko, u kojem iznosu i sa kojim subjektima je u prošloj godini i do sredine 2021.godine ugovoreno direktnih sporazuma roba i radova?

 

 

 

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Molimo Vas da ugasite Vaš ADBLOCKER !